kanderski.com
  • PHP
  • MySQL
  • XHTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Zend Framework

Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie. Zagroda mieści się w zabytkowym parku pszczyńskim, na obszarze 3ha można spotkać żubry, sarny, daniele i jelenie.

Projekt graficzny dla tej realizacji wykonał: Rafał Bromirski.